מקצוע מידע על מקצוע : אקולוגיה עירונית - 207456 (Current)

207456 - אקולוגיה עירונית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  204150 מבוא לאקולוגיה של הנוף       מקצועות קדם


בקורס נבחן כיצד תהליך העיור משפיע על הטבע ועל השירותים שהוא מעניק לתושבים.
מינים מנצחים ומפסידים בעיר בתהליך ההומוגניזציה הביוטית, העיר כמקור לפלישת מינים, שיטות לשימור של המגוון הביולוגי בערים, ערים צפופות לעומת ירוקות, הערך של מסדרונות אקולוגיים, היתרונות בשמירת טבע בעיר, שמירת טבע עירוני בארץ הלכה למעשה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להבין את ההשלכות של תהליך העיור על הסביבה והמערכת האקולוגית.
2. לבחון את הערך האקולוגי של חלופות תכנוניות שונות.
3. להציע פתרונות לניהול ותכנון של ערים בכדי להעצים את המגוון הביולוגי.
4. לפתח אמצעים להעצמת הקשר בין האדם לטבע וההשלכות החיוביות שבו.
5. לפתח חשיבה אקולוגית ביקורתית.


הערות
קורס בחירה המסלול לאדריכלות נוף
בחינה
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 13.02.2022 א
  ב 07.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 סגו 08:30-11:30 ה שוורץ יניר הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2010 cambridge university press k.j gaston urban ecology
  2011 oxford biology j. niemela urban ecology, patterns, processes, and applications

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:43:38