מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות אקולוגיות בנוף הישראלי - 207455

207455 - סוגיות אקולוגיות בנוף הישראלי
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים: עקרונות יחסי הגומלין בין תבניות מרחביות ותהליכים בנוף בכלל והנוף הישראלי בפרט. אפיון תבניות נוף מרחביות מבחינת מבנה, גודל, כמות ומיקום, קווי מגע וגבולות, מסדרונות וחיבוריות, דגמים מרחביים, תנועה של בעלי חיים, צומח, אנרגיה בין אקוסיסטמות ואוכלוסיות, דינמיקה של הנוף: שינוים בתכניות נוף ובתהליכים לאורך ציר הזמן. שיטות ומודלים לאיתור,ניתוח והדמיה של השינויים בנוף כבסיס לתכנון ולממשק של מערכות נופיות -אקולוגיות בישראל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 new-york: cambrige university press. r.t.t eforman land mosaics: the ecology of landscape and regions
1981 הוצאת גסטליט, חיפה נאווה זאב אקולוגיה של אדם ונוף,
2001 כרטא, ירושלים פרבולוצקי אבי אקולוגיה: התאוריה והמציאות הישראלית
1986 john wiley and sons forman r. t. t., godron m. landscape ecology

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:40:06