מקצוע מידע על מקצוע : המרחב הישראלי: קריאה ביקורתית - 207450

207450 - המרחב הישראלי: קריאה ביקורתית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

קריאה ביקורתית של המרחב הישראלי מתוך גישה רב תחומית הרואה בנוף טקסט הניתן לפרשנויות שונות. במהלך הקורס ייבחנו ייצוגים שונים של הנוף הישראלי: בקולנוע, בספרות, באמנות הפלסטית בארכיטקטורה ועוד. ייצוגים אלה יהוו מצע לחקירה בשאלות הנוגעות לנוף הישראלי: על יחסי הגומלין בין ייצוג הנוף לייצורו, על הדפוסים החברתיים והפוליטיים שמעצבים את דמותו, ועל השינויים המתחוללים בו לאורך ההיסטוריה. מרחבים שונים ישמשו כזירות ההתבוננות של הקורס, ביניהם: ערים, קיבוצים, אתרי זכרון ומורשת, גנים לאומיים ונופים חקלאיים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 הגלריה לאמנות ע"ש גניה שרייבר, אונ' תל-אביב מראה מקום ארבע גישות באדריכלות נוף בישראל תל-אביב
2000 עלמא אריאל הירשפלד אריאל הירשפלד  
2003 מוזיאון תל אביב לאומנות צבי אפרת צבי אפרת הפרויקט הישראלי, בניה ואדריכלות 3791-8491.

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:21:14