מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לחשיבה מרחבית בתכנון ערים ואזורים - 207430

207430 - מבוא לחשיבה מרחבית בתכנון ערים ואזורים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס מיועד לסטודנטים ללא הכשרה ארכיטקטונית קודמת, ומטרתו הקניית מושגים מרחביים-גרפיים דו ותלת ממדיים. הסטודנט יאומן ויוכשר לחולל ולשפוט פתרונות מרחביים הולמים עבור מגזרי אוכלוסייה ייחודיים חברתית, כלכלית ודמוגרפית, ועבור קבוצות מעורבות בעלות קירבה מרחבית. תכני המקצוע משתרעים על פני קשת היררכית רחבה של תאים מרחביים: החלקה, המבנן, מבנן העל, השכונה, הרובע, היישוב והאזור האורבני. דרישות: תרגילים דו- שבועיים מבוססים על חומר הקריאה הנלווה ותרגיל מסכם בהיקף גדול יותר.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1977 oxford university press .c. alexanderet et al a pattem language
1993 princeton architectural press p. calthorpe the next american metropolis
1994 mcgraw hill p. katz the new urbansism

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:18:00