מקצוע מידע על מקצוע : מגורים: תכנון ועיצוב - 207420

207420 - מגורים: תכנון ועיצוב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס מיועד לסטודנטים במסלול לארכיטקטורה ולסטודנטים במסלול לתכנון ערים ואזורים. הוא מציע כלים להבנה, לניתוח ולדיון בסוגיות העיקריות העומדות בפני מתכנן מגורים, כפי שהן מתפתחות כנושא מרכזי בארכיטקטורה ובתכנון של המאה ה-20. הקורס משלב היבטים פיסיים של תכנון דיור: דפוסי התישבות, מערכי שכונות וסביבות מגורים, טיפוסי דיור, עם היבטים של מדיניות שיכון: מטרות ואמצעים להתערבות, דיור ציבורי, הסדרי מימון לכלל האוכלוסיה ותמיכה בחסרי אמצעים, השקעות בתשתית, הקצאת קרקע.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1986 press, philadelphia bratt g. rachel critical perspect on housing
1993 mit press, cambridge, mass., rowe peter g., modernity and housing
1989 הקיבוץ המאוחד תל-אביב קון מיכאל אדם בונה ביתו: חופש או כפיה בשיכון.
1990 greenwood press, new york, van vliet willem, ed., international handbook of housing policies and

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:44:22