מקצוע מידע על מקצוע : מדיניות סביבתית - 207415

207415 - מדיניות סביבתית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים: כלי מדיניות להתמודדות עם אתגרים סביבתיים ברמה המקומית, הארצית, האזורית והגלובלית: אדמינסטרטיבי, רגולטורי, כלכלי והתנהגותי. המלצות למדיניות להתמודדות עם אתגרים סביבתיים.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2006 columbia university press s. cohen understanding environmental policy
  2000 cq press e. bardach a practical guide for policy analysis

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:57:27