מקצוע מידע על מקצוע : מימון נדל"ן - 207050

207050 - מימון נדל"ן
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים: כלי המימון המרכזיים העומדים לרשות היזמים ומשקי הבית בעסקאות נדל"ן, שיטות ההערכה הכלכלית של כלים אלה. השקעה בפרויקטים לנדל"ן וסוגיות בשוק המשכנתאות (כגון, מכשירי הלוואות המשכנתא והבחירה ביניהם, השוק המשני למשכנתאות) הגישה והחשיבה הכלכלית בניתוח סוגיות מימוניות.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2005 mcgraw-hill education w. brueggeman and j. fisher real estate finance and inverstments 12 edition
2005 south-western thomson d. geltner and g. n.g. miller commercial real astate analysis and investments.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:08:28