מקצוע מידע על מקצוע : הנוף כמשאב חזותי - 207030

207030 - הנוף כמשאב חזותי
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  207700 אולפן 1: עירוני       מקצועות קדם


המשאב החזותי כמרכיב בנוף, איכויותיו ומאפייניו, הבסיס הפילוסופי- אסתטי לקריאת נופים, תיאוריות ושיטות לניתוח והערכה של נופים, אירועים מייצגים של ניהול הנוף החזותי כולל קביעת מדיניות, תקנות, חוקים ותסקירי השפעה חזותית על הסביבה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1982 landscape planning, vol. 4 no.2,00. 1-33. e.h. zube landscape perception: research application and the
1985 landscape journal, vol.4, no.2, pp. 116-124 f.h. sancer towards theory genration in landscape aesthetic

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:21:40