מקצוע מידע על מקצוע : מערכות מידע גיאוגרפי 2 - 207023

207023 - מערכות מידע גיאוגרפי 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  204204 מבוא למערכות מידע גיאוגרפי       מקצועות קדם
  207020 מבוא לממ"ג למתכננים     או


הקורס מיועד לסטודנטים אשר למדו קורס מבוא לממ"ג ומעוניינים להעמיק את הידע בתחום, ע"י הכרה ויישום כלי מחקר כמותנים מרחביים. נושאים עיקרים שילמדו: סטטיסטיקה תיאורית חישובים בטבלאות וגרפים. סטטיסטיקה מרחבית - חישובי צפיפויות. ניתוחי רשת - חישוב נתיב אופטימלי, אזורי שרות וגיאוקוד. בניית מדדים - בחירת פרמטרים, סוגי מדדים. חישוב מגמה - משתנה מסביר ומוסבר, התאמת קו מגמה, תחזית. לוגיקה עמומה - בחירת אתר בהתאמה. בנית סיפורי מפות - שימוש ברשת ככלי לשיתוף.
1. רכישת ידע תיאורטי בהקשר לכלי מחקר דיגיטליים קיימים ואינטגרציה של תובנות ממידע.
2. התנסות מעשית בכלי מחקר ממוחשבים לניתוח כמותני ומיפוי.
3. השלכה על פיתוח ידע בהקשר לקורסים אחרים ומחקר עצמאי של הסטודנטים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 esri press s.steinberg and steven j.steinberg gis reseatch methods: incorporating spatial perspectives
2019 red globe press ed ferrari gis for planning and the built environment

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:24:40