מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתכנון ערים ואזורים - 207005

207005 - מבוא לתכנון ערים ואזורים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

מושגים עיקריים בתכנון ערים ואזורים. הנושאים: תיאוריות של תכנון ערים בעולם המערבי, התפתחות התכנון העירוני והאזורי בישראל במבט היסטורי, מערכת קבלת ההחלטות והשינויים שחלו בה, גישות שונות לתהליכי תכנון, תכנון ופוליטיקה, אתיקה בתכנון, תכנון כולל לעומת תכנון מיגזרי, תכנון יזמי לעומת תכנון ציבורי מווסת, היכרות עם תוכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות ועם מדיניות תכנון.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 fourth edition k. adward, d. gogeschalk and chapin urban land use planning
2002 american planning association plnners press m. p. brooks planning theory for practitioners

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:05:49