מקצוע מידע על מקצוע : שיטות ניקוי - 206999

206999 - שיטות ניקוי
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

שיטות ניקוי מכאניות וכימיות, יישומן והמכשור הקיים להפעלתן: חסרונות ויתרונות של כל שיטה. שיטות ניקוי לא הרסניות. התאמת שיטות הניקוי להרכב הכימי והפיסי של החומרים אותם יש לנקות: אבן, טיח, לבנים, זכוכית, קרמיקה, מוזאיקה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 london: donhead publishing limited n. ashurt 1 cleaning historic buildings volume
1994 london:donhead publishing limited n. ashurt 2 cleaning historic buildings,volume

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:46:06