מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בשימור 2 - 206992

206992 - נושאים נבחרים בשימור 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה באישור ועדת לימודי מוסמכים לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר ב' תשע"ז: הביוגרפיה האדריכלית ככלי שימור.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:09:46