מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בשימור 1 - 206991

206991 - נושאים נבחרים בשימור 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה באישור ועדת לימודי מוסמכים לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:05:50