מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בשימור 4 - 206988

206988 - נושאים נבחרים בשימור 4
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה באישור ועדת לימודי מוסמכים לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:18:57