מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בשימור 3 - 206987

206987 - נושאים נבחרים בשימור 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה באישור ועדת לימודי מוסמכים לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:15:47