מקצוע מידע על מקצוע : היבטים ופרקטיקות בשימור ופיתוח - 206985

206985 - היבטים ופרקטיקות בשימור ופיתוח
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יתמקד בהיבטים של פיתוח ו"מימוש" של המורשת הבנויה והנופית, ביניהם תיירות באתרי מורשת, כלכלת שימור, מיחזור מבנים ואתרים נופיים, חקיקה וסוגיות משפטיות בשימור המורשת, קהילה וחברה, נופי תרבות, נופים עירוניים -היסטוריים, מורשת עולמית, פרשנות באתרי מורשת וארכיאולוגיה באתרי מורשת.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. להעמיק באחד הממשקים בין המורשת הבנויה לבין סוגיות מרחביות או תרבותיות משיקות.
2. להכיר גישות עכשוויות לטיפול במורשת בהקשר לממשקים שיידונו בקורס.
3. לנתח טקסטים מרכזיים מהספרות העכשווית או מחקרי מבחן נבחרים.
4. לרכוש כלים לזיהוי איומים והזדמנויות למימוש המורשת הבנויה.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2008   graham, brain and peter howard heritage and identity ) ashgate (
חובה 2008   graham, brain and peter howard heritage and identity ) ashgate (

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:11:16