מקצוע מידע על מקצוע : היבטים כלכליים של שימור - 206975

206975 - היבטים כלכליים של שימור
נקודות
זיכוי
1.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205571 כלכלת המרחב והבנייה       מקצועות קדם


היבטים כלכליים של תועלות השימור בהיבט האורבאני, מנקודת מבטם של היזם, הרשויות והציבור. עידוד השימור באמצעות תמריצים כלכליים ומיסויים. דרכים למימון עבודות השימור והיבטים כלכליים של אחזקת מבנים. שיטות הערכה לבחינת השפעות השימור.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 washington: national trust for historic preser.n.w d. rypkema the economics of historical preservation community leaders guide
1988 cambridge: cambridge university press. n. lichfield economics in urban conservation

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:56:43