מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות בניה 4 - 206969

206969 - טכנולוגיות בניה 4
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סקירת שיטות מתקדמות ותעוש בבניה בארץ ובעולם, ייצור רכיבי מבנה בשיטות מתקדמות ובייצור מתועש, שילוב רכיבי מבנה מתועשים בבניה מתועשת ומתקדמת, פרטי בנין בבניה מתועשת מתקדמת, בניית רבי קומות בשיטות מתועשות. ביצוע פרויקט תכנון בשיטת בניה מתקדמת/מתועשת קיימת או בשיטה המפותחת על ידי הסטודנט.

תוצאות למידה
הסטודנט יכיר שיטות בניה מתועשות מתקדמות ושיטות ייצור מתועשות ויהיה מסוגל ליישם ולהציע תכנון בשיטת בניה מתועשת/מתקדמת אותה יפתח בעצמו.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017   smith, ryan e% offsite architecture:constructing the future
2012   knaack, ulrich% prefabricated systems:principles of construction
2010   smith ryan e% prefab architecture: a guide to modular design and construction

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:03:25