מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות בניה ופירטי בניין 3 - 206968

206968 - טכנולוגיות בניה ופירטי בניין 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

גיאומטריות מרחביות, מבנים מרחביים ומעטפות בנין מרחביות-מורכבות. בניה קלה בפלדה, אלומיניום, זכוכית, חומרים פלסטים ואלמנטי מעטפת קלים מחומרים מרוכבים. מבני בד (ממברנות רכות), מבנים מנופחי-אויר, מבנים פרישים. קירות מסך, פתחים וזיגוג. ביצוע פרויקט תכנון של מבנה מרחבי בטכנלוגיות הבניה הנלמדות בקורס. יישום שיטות וטכנולוגיות בניה, שימוש בחומרים, תכנון ועיצוב פרטי בנייו כגון: חיבורים, עיגונים, בידודים ואיטומים.

תוצאות למידה
הסטודנט יתנסה בתכנון של מבנים מרחביים ומעטפות בנין מרחביות ובסוף הקורס יהיה מסוגל לגבש תכנון ראשוני בתחום תוך שילוב שיקולים עיצוביים והנדסיים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015   meyer boake, terri% architecturally exposed structural steel: specifications, connections, details%
2013   allen, edward% fundamentals of building construction: materials and methods
2010   smith, ryan e% prefab architecture:a guide to modular design and construction

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:58:24