מקצוע מידע על מקצוע : תיעוד היסטורי ושיטות מדידה ואבחון - 206960

206960 - תיעוד היסטורי ושיטות מדידה ואבחון
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

שיטת מדידה ואבחון. תיעוד היסטורי, אדריכלי, טכנולוגי והנדסי ותיאור מצב הבלייה. מיפוי הרבדים הארכיטקטוניים. יישום שיטות התיעוד והאבחון על מקרה לדוגמה (מומלץ שכל סטודנט יבחר אתר שישמש כנושא לעבודת הגמר שלו).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 london: donhead publishing. a. ashton, p. swallow, d. watt. measurement and recording of historic buildings
2000 london: donhead publishing p. swallow, d. watt. surveying historic buildings.
1990 cambridge:icomos. butterworth. guide to recording historic buildings.

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:22:37