מקצוע מידע על מקצוע : הארכיון והאתר - 206955

206955 - הארכיון והאתר
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יתמקד בקשרים בין מחקר ארכיוני, תיעוד פיזי והבנת ערכי האתר ההיסטורי כבסיס לפעולת ההתערבות האדריכלית והנופית/סביבתית.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לרכוש מיומנויות של תיעוד פיזי בשטח הפנויוהבנוי של האתר.
2. להכיר ולרכוש מיומנויות בחיפוש ארכיוני ובסוגי ארכיונים שונים.
3. להתנסות ביצירת אינטגרציה בין מידע ממקורות שונים.
4. לנתח ולהסיק מסקנות לקראת התערבות באתר מורשת.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1986 paris: unesco erder, cevt our architectural heritage-from conciousness to conservation
1976 london: thames and hudson .j. fawcett, ed the future of the past - attitude to conservation 7491-4791
1996 los angeles: the getty conservation institute n. stanley-price, m.k. talley, a.m. n. stanley-price, m.k. talley, a.m. historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage,

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 08:09:56