מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בהיסטוריה של האדריכלות בישראל - 206951

206951 - סמינר בהיסטוריה של האדריכלות בישראל
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

בחינת המקורות המקומיים והבינלאומיים של האדריכלות בישראל: אספקטים סגנוניים, טכנולוגיים, אקלימיים, נופיים וחברתיים אשר תרמו לגיבוש האדריכלות בארץ. ניתוח מבנים של אדריכלים מובילים. המאפיינים האדריכליים הייחודיים של ישובים שונים. התפתחות סוגי מבנים (כגון חדר האוכל בקיבוץ, שיכונים, בתי כנסת, אוניברסיטאות, מוזיאונים).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1982 east brunswick n.j.and london: associated universi a. harlap new israeli architecture
2005 milan: skira/rizzoli m. levin architecture in israel: east or west
2004 paris and tel-aviv:editions de l'eclat n. metzger-szmuk, dwelling on the dunes, tel-aviv modern movement and bauhaus ideals

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:14:24