מקצוע מידע על מקצוע : תרבות, חומר וטכנולוגיה - 206946 (Current)

206946 - תרבות, חומר וטכנולוגיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס ידגים את הקשרים הייחודים וההכרחיים בין תרבות וקהילה, מקום ואזור, לבין חומרי בנייה, טכנולוגיות והאינטגרציה של כל אלה בבסיס התפתחותן של טיפולוגיות בנייה מסורתיות.
1. להכיר את חומרי הבנייה והטכנולוגיות האופייניים לאדריכלות מסורתית ולאזורים ספציפיים.
2. לרכוש כלים לניתוח טכנולוגיית הבנייה של אובייקט אדריכלי כתוצר של השפעות סביבתיות.
3. לזהות קשרים בין מאפנייניו הפיזיים של האובייקט האדריכלי או היישובי לבין אילוצים והזדמנויות בהקשרו המקומי.


הערות
קורס בחירה במסלול לארכ'
לסטודנטים מארכ' ג+ד, תואר מקצועי,
ארכ' מתקדמים
הקורס יעסוק בארכיון אדר' ערבית
בשיתוף אוני' חיפה
עבודה כתובה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 סגו 08:30-11:30 ב ליברטי-שלו רות הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1933 syrian orphanage press cana'an, taufik the palestinian arab house, its architecture and folklore
חובה 2012 reaktion books forty, adrian conccrete and culture: a material history

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:25:46