מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 2 - 206914

206914 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע ע'י המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: הקשרים היסטוריים, חברתיים וכלכליים סמסטר ב' תשע"ט: הסטוריה של העיר - פרקים נבחרים במאה העשרים. סמסטר ב' תש"ף: המוזיאון כאתר. סמסטר ב' תשפ"א: מחקר באמצעות סטודיו: כיצד לפתח ולפרסם דיון אקדמי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:11:01