מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1 - 206913 (Current)

206913 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע ע'י המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: אדריכלות וקידמה במאות ה-02 וה-12: חשיבה עתידנית באדריכלות ובעיצוב עירוני. סמסטר ב' תשע"ח: ברוטליזם וקהילה. מחקר אדריכלי ואתנוגרפי אודות מתחם המגורים בתי בארי בתל אביב. סמסטר ב' תשע"ט: חומרים לבניה 2.


הערות
קורס בחירה "מרעיון למבנה, ממבנה
לרעיון", המסלול לארכ' ד ותואר מקצועי
עבודה כתובה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 אמדו 08:30-11:30 ב כהן אורי הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:06:36