מקצוע מידע על מקצוע : חקרי ארוע בבנוי ערים בן זמננו - 206912

206912 - חקרי ארוע בבנוי ערים בן זמננו
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

בחינה של תפישות נושאים והתהליך היצירתי באמצעות סיקור שיטתי של סידרה של פרויקטים אקדמיים ומקצועיים חשובים בבינוי ערים. הארועים ימקדו עיון וביקורת, המכוונים לקדם בקיאות ויצירתיות בתכנון. סמסטר א' תשע"ז: לחקור אדריכלות


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 13:17:56