מקצוע מידע על מקצוע : מחקר פיתוח ועיצוב - 206842 (Current)

206842 - מחקר פיתוח ועיצוב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס יעסוק במתודולוגיות שונות בשילוב מחקר, פיתוח ועיצוב מוצרים תעשייתיים בסביבה אקדמית ומקצועית. הקורס יפגיש בין תיאוריות שונות בתהליכים אלה בתחומי תעשייה וטכנולוגיה המאמצים עיצוב, ומתן דוגמאות חיות מתוך פרוייקטים מהתעשייה. לקורס יוזמנו מספר מרצים אורחים לתאר 'מקרי בוחן' של תהליכי מחקר, פיתוח ועיצוב, הצגת הקשיים האפשריים העולים בתהליכים אלו, ההזדמנויות והאתגרים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1. ילמד את הנושאים הנדרשים בתחום התיאורטי של מתודולוגיות מחקר ופיתוח בסביבת עיצוב מוצר תעשייתי.
2. יטמיע וישתמש במסקנות בתהליך המחקר, הפיתוח והעיצוב של פרויקט התזה או פרויקט הגמר שלו במסלול לעיצוב תעשייתי.
3. ידגים דרך פרויקט את הגישה האישית שלו לתהליך הכולל
4. יגיש את תוצרי פרוייקט הגמר ויקבל עליהם משוב.


הערות
קורס חובה לשנה א' במסלול לעיצוב
תעשייתי
הגשה 10.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-14:30 ה מטקלף דניאל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
968513200 2009 hypercollin publishers t. brown change by design
  2010 fairchild books k. aspelund the design process
9461332 2007 thames and hudson r. thompson manufacturing processes for design professionals

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:38:47