מקצוע מידע על מקצוע : תכן פרמטרי באדריכלות - 206841 (Current)

206841 - תכן פרמטרי באדריכלות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

תיאוריות ומתודולוגיות של עיצוב פרמטרי באדריכלות: תכן פרמטרי כדרך חשיבה, אדריכלות קלאסית, מודלים פרמטריים של 'מציאת צורה', מודלים והסגנונות של אדריכלות דיגיטלית. התנסות עם מודלים פרמטריים ויישומם באמצעות ממשק משתמש של סביבת תכנון פרמטרית, הגדרת רכיבים, יחסים ופרמטרים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע
1. לחקור וליישם מתודולוגיות וטכניקות של תכנון פרמטרי באדריכלות כדרך חשיבה תכנונית.
2. לפתח מודלים פרמטריים (כגון: מודלים מתימטיים, טרנספורמציות גיאומטריות, 'מציאת צורה', אלגוריתמים של יצירת צורה).
3. לשלוט בשפה פרמטרית (כגון גראסהופר: הגדרת רכיבים יחסים ופרמטרים)
4. לפתח פרויקט נסיוני אדריכלי פרמטרי- בקנה מידה מצומצם.


הערות
קורס בחירה המסלול לארכ'
עבודה כתובה 28.2.22
הקורס מיועד לסטודנטים מהסמכה הלומדים
בסטודיו הדיגיטלי


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 סגו 08:30-11:30 ה הרשקוביץ רחלי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2014 routlidge r. oxman and r. oxman theories of the digital in architecture
חובה 2010 routlidge r. woodbury elements of parametric design

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:22:48