מקצוע מידע על מקצוע : עיצוב במפגשי אדם, חיה, מכונה - 206838

206838 - עיצוב במפגשי אדם, חיה, מכונה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הקורס מתמקד במערכות היחסים המשולשת בין בני אדם, בעלי חיים וטכנולוגיה: כיצד טכנולוגיה מפשרת, מתרגמת ומקשרת בין בני אדם לבעלי חיים, כיצד היא מחקה התנהגויות של בעלי חיים, כיצד היא משתמשת בעלי חיים וכיצד היא משתמשת בהם. במהלך הקורס נחקור שאלות אלו ואחרות ונתנסה בפרויקט עיצובי המתמודד איתן.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לרכוש כלים פרקטיים בעיצוב רב-מיני הכוללים כלים למחר ועיצוב עבור סובייקטים לא-אנושיים.
2. ירכוש כלים לעיצוב נקודות המפגש והאינטראקציה בין בני אדם לחיות אחרות.
3. יבין את מורכבות מערכת החסים שלנו עם בעלי החיים ואת חשיבותה הן לרווחת בני האדם והן לשימור המגוון הביולוגי.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 springer netherlands c. basta, s. moroni )eds.( ethics, design and planning of the built environment
2011 bloomsbury publishing e. marris rambunctious garden: savign nature in a post-wild world
2007 university of minnesota press d.j. haraway when species meet

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:49:11