מקצוע מידע על מקצוע : עיצוב - 206837 (Current)

206837 - עיצוב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

על מעצב חווית המשתמש לתרגם דרישות מורכבות מתחומים שונים (עסקיים, שיווקיים, טכנולוגיים, פסיכולוגיים) למוצר נוח, נגיש ומהנה לשימוש תוך התאמה לסוגים שונים של משתמשים. מטרת הקורס היא הכרות והתנסות מעשית בשיטות תכנון. הקורס כולל סקירה רחבה של הנושא בלווי עבודת סטודיו ופרויקט סמסטריאלי. הקורס מיועד לסטודנטים לתואר שני בעיצוב תעשייתי ולסטודנטים לארכיטקטורה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
לנהל, להוביל ולבצע תהליך תכנון ועיצוב אפליקציה/מוצר דיגיטלי עפ"י העקרונות של עיצוב מכוון משתמש.


הערות
קורס בחירה: עיצוב חווית משתמש
מהמסלול לעיצוב תעשייתי
הגשה 21.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 אמדו 11:30-14:30 ה ארכ. להר חנן הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2014 wiley a. cooper about face: the essentials of interaction design
2014 new riders s. krug don't make me think, revisited: a common-sense approach to web usability.

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:37:05