מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 7 - 206833

206833 - נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 7
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ח: עיצוב ותרחיש. סמסטר ב' תשפ"א: ארכיטקטורה, משחקים ומציאות מדומה.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:20:27