מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 6 - 206832

206832 - נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 6
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור וועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ח: עיצוב וקראפט דיגיטלי סמסטר א' תשע"ט: עיצוב וקראפט דיגיטלי. סמסטר א' תש"ף: עיצוב וקראסט דיגיטלי.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:17:21