מקצוע מידע על מקצוע : תכנון ועיצוב המרחב הוירטואלי - 206830

206830 - תכנון ועיצוב המרחב הוירטואלי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

המרחב הווירטואלי משמש כהרחבה וכתחליף למרחב הפיסי. הנושאים: מקורות תיאורטיים וטכנולוגיים של התופעה ויסודותיה המושגיים. מושגים מתחום המדיה הדיגיטלית, התכנון והעיצוב הפיסי, מאפיינים בסיסיים בתכנון המרחב הווירטואלי ויישומם.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 rouledge, london and ny m. dodge and r. kitchin mapping cyberspace,
1994 mit press, cambridge, mass holzman digital mantras, the language of abstract and virtual worlds
1995 mit press, cambridge, mass w.j. mitchell city of bits,:space, places and infobahn

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:12:45