מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 4 - 206823

206823 - נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 4
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור וועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ז: עיצוב אתגרי סמסטר א' תשע"ט: העריסה האפריקאית: עיצוב ויצירה בת קיימא באפריקה. סמסטר א' תש"פ: אספקים שונים של עיצוב מערכות שירות ומוצר.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:23:07