מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 3 - 206822

206822 - נושאים נבחרים בעיצוב תעשייתי 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור וועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ז: חיות עירוניות: עיצוב בנקודות המפגש בין בני אדם לחיות בר בעיר.
סמסטר ב' תשפ"א: עניין של פרספקטיבה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:21:27