מקצוע מידע על מקצוע : היסטורית העיצוב התעשייתי 1 - 206820

206820 - היסטורית העיצוב התעשייתי 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

היבטים היסטוריים ותיאורטיים בתחום העיצוב התעשייתי מתום מלחמת העולם השנייה ועד היום, תוך ניתוח התפיסות הפילוסופיות, האמנותיות, המדעיות והחברתיות של התקופה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1993 thames and hudson, london dormer, peter, 5491 design since
2000 published by harper collins klein, naomi no long
2000 univerity of chicago press margolin, victor the politics of the artificial

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:14:34