מקצוע מידע על מקצוע : סוגיות עכשוויות באוצרות מתקדם - 206819 (Current)

206819 - סוגיות עכשוויות באוצרות מתקדם
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

קורס תיאורטי זה עוסק בסוגיות פילוסופיות משותפות לאוצרות ואדריכלות. הקורס מספק מבט ביקורתי על הדיסציפלינה ופורס את הרקע ההיסטורי והתיאורטי של תולדות האוצרות. ידונו בו התפתחות דיסציפלינת האוצרות ומעמד האוצר, תערוכות מכוננות בהיסטוריה של האוצרות, השינויים במעמד המוזיאון ועוד.
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: לחקור ולנתח את נקודת המפגש בין אוצרות לאדריכלות. לזהות את הביטויים השונים של נקודת מפגש אלו בכל מרכיבי התערוכה: החל מן המפגש בין הצופה לחלל , דרך הטקסט האוצרותי וכלה בעיצוב החלל.


הערות
קורס בחירה במסלול לארכ'
לסטודנטים ארכ' ג+ד, ארכ' מתקדמים
הגשה


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 סגו 15:30-17:30 ב כרמון פופר עירית הרצאה 10 11
405 סגו 17:30-19:30 ב כרמון פופר עירית תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 london: phaidon altshuler, b., and phaidon press exhibitions that made art history.
2015 london: thames and hudson george, a. the curator's handbook.
2012   o'neill, p. the culture of curating and the curating of cultur e)s(.
2006 philadelphia: philadelphia exhibitions initiative. paula marincola what makes a great exhibition - google books
1996 new york: routledge. reesa greenberg, bruce w ferguson and sa reesa greenberg, bruce w ferguson and sa thinking about exhibitions.
2009 y. ridinghouse. schubert, k schubert, k the curator's egg: the evolution of the muesume co ncept from the french revolution to the present da
2001 mit press stainszewski, m. a., and museum of mode stainszewski, m. a., and museum of mode the power of display: a history of exhibition inst allations at the museum of modern art.
2012 תל אביב# מוזיאון תל אביב לאמנות יאשה גרובמן, אריאל בלונדר חמישה רגעים: מסלולים באדריכלות מוזיאון תל אביב - מ וזיאון תל אביב לאמנות.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:35:41