מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בעיצוב רפואי וחברתי - 206814

206814 - נושאים נבחרים בעיצוב רפואי וחברתי
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים עדכניים בתחום עיצוב תעשייתי, הנדסת אנוש, ניהול עיצוב וחדשנות בתחום הרפואי וה"עיצוב לכל" ( "design for all" ). הנושאים יועברו על ידי מומחים מהתעשייה הרפואית ומדעי החיים, מעצבים מהסקטור הפרטי והציבורי, מנהלי עיצוב בתעשייה ומעצבים וחוקרים מובילים באקדמיה.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:05:03