מקצוע מידע על מקצוע : אוצרות כפרקטיקה אדריכלית מתקדם - 206813

206813 - אוצרות כפרקטיקה אדריכלית מתקדם
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

קורס במתכונת סטודיו המתמקד באוצרות ככלי להבעת רעיונות ומסרים. בדומה לפרקטיקה האדריכלית הקונספט האוצרותי נוקט עמדה ביחס לחלל. במהלך הקורס יתכננו הסטודנטים תערוכה ויתמודדו עם השאלה כיצד ניתן לפתח קונספט, לנסחו , ולארגנו בחלל.
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל לגבש רעיון אוצרותי ולהביא אותו לביצוע. התהליך יכלול פיתוח רעיון, הגדרת גוף הידע וניסוח רעיון המסר המרכזי של התערוכה. מסר זה יבוטא בתערוכה באופן קוהרנטי באמצעות: בחירת העבודות, בחירת החלל, יצירת קשר בין העבודות לחלל, ניסוח טקסט אוצרות ועיצוב התערוכה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2008 london: phaidon altshuler, b., phaidon press exhibitions that made art history
2015 london: thames and hudson george, a the curator's handbook
2012 mit press o'neill, p the culture of curating and the curating of cultur e)s(.
2006 philadelphia: philadelphia exhibitions initiative. paula marincola what makes a great exhibition - google books
1996 new york: routledge reesa greenberg, bruce w freguson and sa reesa greenberg, bruce w freguson and sa thinking about exhibitions - google books
2009 day. ridinghouse. schubert, k. the curator's egg: the evolution of the museum concept from the french revolution to the present
2001 mit press staniszewski, m. a., and museum of moder staniszewski, m. a., and museum of moder the power of display: a history of exhibition inst allations at the museum of modern art.
2012   יאשה גרובמן, אריאל בלונדר חמישה רגעים: מסלולים באדריכלות מוזיאון תל אביב - מ וזיאון תל אביב לאמנות

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:16:13