מקצוע מידע על מקצוע : דיגום ותצוגה בעזרת מחשב - 206811

206811 - דיגום ותצוגה בעזרת מחשב
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    3 2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205921 מבוא למחשב לדיגום ותצוגה       מקצועות קדם
 
  205926 שיטות דינמיות להבעה גרפית למעצבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים למצב הידע בשיטות של דיגום, תצוגה ואנימציה, תוך הצגת עקרונות והקניית מיומנות. הקורס ילווה תרגילים קצרים ובפרויקט שיורצו על מחשב. הצגה תלת מימדית: פוליגונים, משטחים עקומים, גיאומטריה פרקטלית, דיגום מוצקים, octrees. מערכות קואורדינטות תלת מימדיות ומערכת הטלה דו מימדית. טרנספורמציות תלת מימדיות. עקרונות להגדרת תאורה: מפוזרת, רחוקה, נקודתית מרוכזת. זווית מקור האור ומרחקו. החזרות: מפוזרת וישירה. הצללת גופים: הארה אחידה, הצללת gouraud הצללת phong, ray tracing, radiosity. מודלים להגדרת צבע במחשב: עקרונות הגדרת חומרים: תכונות החזרת אור, חספוס, מיפוי טקסטורות, יצירת מבטים, סצנות, אנימציות ומציאות מדומה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1979 mcgraw-hill book company newman w.m., sproull principles of interactive computer graphics
1994 adison-wesley publishing company, london. watt a., watt m. advanced animation and rendering techniques theory

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:47:33