מקצוע מידע על מקצוע : תיאוריות של אדריכלות דיגיטלית - 206808 (Current)

206808 - תיאוריות של אדריכלות דיגיטלית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

נושאים: תיאוריה ומעשה בארכיטקטורה דיגיטלית מראשית שנות ה-90 ועד ימינו. השפעת המחקר על הזהוי והגדרה של מאפיינים ארכיטקטוניים ייחודיים באדריכלות הדיגיטלית (כגון טקטוניקה, תגובתיות, דינמיות). היסודות התיאורטיים בשטחי המדע והטכנולוגיה המשפיעים על התחום, מושגים באדריכלות דיגיטלית ומקורות כתובים.


הערות
קורס בחירה במסלול לארכ'
לסטודנטים מהתואר המקצועי ומתארים
מתקדמים
עבודה כתובה 28.2.22
הקורס ינתן בשפה האנגלית


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
500 סגו 08:30-11:30 ב אחר שפרכר אהרון הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1999 new york: princeton architecture press g. lynn animate form
2006 wiley n. leach and w.g xu emerging talents, emerging technologies architects
2006 princeton architectural press, n.y j. reiser and n. umemot atlas of novel tectonics,

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:10:32