מקצוע מידע על מקצוע : תכן דיגיטלי - 206805

206805 - תכן דיגיטלי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

התפתחות התכן הממוחשב, הפרידגמות השונות של התכן הדיגיטאלי והשפעתן על העשייה האדריכלית בעידן העכשווי. הרקע התיאורטי הפילוסופי, התרבותי והטכנולוגי, כולל תקדימים מייצגים בתחום של מתכננים, מעצבים, ארכיטקטים וחוקרים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2000 birkhauser, basel a. imperiale new flatness surface tension in digital architecture
1999 princeton architectural press, new york g. lenn animate form
1999 thames and hudson, london p. zellner hybrid space - new forms in digital architecture

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:55:10