מקצוע מידע על מקצוע : מבנים פריסים - היבטים אדריכליים (סמינר) - 206745

206745 - מבנים פריסים - היבטים אדריכליים (סמינר)
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205423 מבנה ופרטי בניין 3       מקצועות קדם


אספקטים אדריכליים של מבנים פריסים - מבנים הניתנים לשינוי ממצב ארוז (סגור) למצב פרוס (פתוח) וחזרה. הנושאים: גישות וטכניקות פריסה, מנגנוני תנועה, חידושים ופרויקטים ארכיטקטונים בני זמננו, שימושים ארכיטקטוניים ורעיונות לשימוש מודרני בבנינים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 wit press, boston, c. gantes deployable structures
1970 .van nostrand reinhold co n.y w. zuk and r.h. clark kinetic architecture

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:00:16