מקצוע מידע על מקצוע : מבני בד קלי משקל - היבטים אדריכליים (סמינר) - 206740

206740 - מבני בד קלי משקל - היבטים אדריכליים (סמינר)
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205423 מבנה ופרטי בניין 3       מקצועות קדם


אספקטים אדריכליים של מבני בד קלי משקל. הנושאים: התפתחות היסטורית, (כולל דוגמאות ושימושים) גיאומטריה ומורפולוגיה, טכנולוגיות בניה, חומרי בניה ומוצרים, פרטי בניה, בלאי ואחזקה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1996 birkhauser verlag, basel h. berger light structures - structures of light
1979 granada bublishing limited, london. p. drew. tensile architecture

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 02:11:08