מקצוע מידע על מקצוע : שימוש מחדש במבנים קיימים - 206574

206574 - שימוש מחדש במבנים קיימים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

לימוד אסטרטגיות וטקטיקות מגוונות להתערבות, מיחזור, התאמה ושימוש מחדש של מבנים קיימים. שיטות ניתוח מגוונות להבנת המרחב. שימוש במעבדת הויזואליזציה בפקולטה שתאפשר להדגים ולחוות חללי מבנים של תקדימים רלוונטים שעברו טרנספורמציה לשימוש מחודש. סקירה אינטרדיסציפלינארית של ההיבטים המגוונים הכוללים בתחום זה (כלכלה, חברה, תכנון ועיצוב עירוני, החייאה עירונית, שימור, ארכיטקטורה בת-קיימא ועוד).

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט:
1.יהיה מסוגל לנתח מבנים שעברו התערבות, חידוש ושמוש מחדש.
2. יכיר את ההיבטים המרכזיים הכלולים בתחום זה.
3. יכיר אסטרטגיות וטקטיקות להתערבות מיחזור והתאמת מבנים קיימים לשימוש מחודש.
4.יוכל להפעיל את הנ"ל על מבנים במסגרת פרויקט אדריכלי המשלב התערבות במבנים קיימים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2004 riba g. brooker g. brooker rereading's/interior architecture and the design principles of remodeling existing buildings
2000 donhead publishing ltd d. latham creative re-use of buildings. vo1. 1.principle and practice.vo1 2.building types: selected examples
2010 braun donhead publishing ltd re-use architecture braun: ypz dev&d 2010
2009 gestalten, berlin r. klanten r. klanten build-on. converted and transformed buildings

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:48:02