מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בארכיטקטורה ירוקה - 206573

206573 - פרויקט בארכיטקטורה ירוקה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סוגיות בארכיטקטורה ירוקה בקני מידה שונים: אורבאני, בנייני,פרטי מעטפת הבנין ומערכות הבקרה. הנושאים: אנרגיה ונוחות תרמית ואורית, אתר בר קיימא וקרקע, מים וביוב, חומרים, משאבים ופסולת ואיכות סביבת אויר הפנים. יישום תקן 5281 - בניינים שפגיעתם בסביבה פחותה ( "בנינים ירוקים" ) ו/או תקנים ירוקים אחרים, (כגון leed- leading in energy - environmental design ).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2006 abingdon, oxon: taylor and francis p. sassi strategies for sustainable architecture
2005 reference guide. ver. 2.2" u.s. green building council leed - nc for new construction.
2006 construction, and operation of sustainable build ashrae, greenguide: the design,

נערך בתאריך 27/07/2021 בשעה 07:47:17