מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בתכנון מודע לאקלים ולאנרגיה - 206572

206572 - פרויקט בתכנון מודע לאקלים ולאנרגיה
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      6 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סוגיות ארכיטקטוניות בקני מידה שונים: אורבאני, בנייני, פרטי מעטפת הבניין ומערכות הבקרה. הנושאים: תכנון-ביואקלימי, תאורת יום, חיסכון באנרגיה לחימום, לקירור ולתאורה. מערכות פאסיביות לחימום ולקירור, תוך שימוש באנרגיות בלתי מתכלות. יישום תקן ישראלי 5282 דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 earthscan publishers, isbn: 1844072843 r. hyde, editor bioclimatic housing - innovative designs for warm climates
2007 department of architecture, national university ) s.k. wittkopf, beng kiang tan ) eds sun wind and architecture. proceedings of the 24th international conference on passive low energy

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:04:46