מקצוע מידע על מקצוע : מערכות הבניין - בקרת הסביבה - 206567 (Current)

206567 - מערכות הבניין - בקרת הסביבה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  016620 מערכות מכניות וחשמליות בבניינים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הכרת, הבנת ותכנון בסיסי של מערכות המבנה, ושילובן בתכנון הכולל של המבנה (לרבות תרגילי תכן). מערכות מים, ביוב וניקוז, מיזוג ואיוורור, חשמל ותאורה, אקוסטיקה, תיאו ושילוב בין מערכות הבניין השונות. הכרת ויישום עקרונות הבניה הירוקה (בנייה בת קיימא) - מותאמת אקלים וחוסכת משאבים. היבטים של חיסכון באנרגיה ומשאבים מתכלים בראיית מחזורי חיים ועקרונות הקיימות. יכולת שיתוף פעולה עם יועצים.


הערות
קורס חובה לשנה א' מקצועי
הגשה 21.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ה ארכ. למדן דוד יקיר הרצאה 10 11
    10:30-12:30 ה   תרגול 11
 
    08:30-10:30 ה ארכ. למדן דוד יקיר הרצאה 10 12
    10:30-12:30 ה   תרגול 12


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2000 john wiley and sons inc. b. stein, j. reynolds mechanical and electrical equipment for buildings
  2001 .john wiley and sons, inc n. lechner heating, cooling, lighting: design methods for architects

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:16:33