מקצוע מידע על מקצוע : מיקרו אקלים בעיר בעזרת צמחייה - 206566

206566 - מיקרו אקלים בעיר בעזרת צמחייה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

ההשפעה האינטגרטיבית של צמחייה ומרקם עירוני על אי החום האורבני, זיהום האוויר ומפלס הרעש. שיטות כמותיות למטרת הקניית כלים עבור המתכנן לשילוב שיקולים אקלימיים וסביבתיים בתכנון נופי של מרחב עירוני.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1978 methuen and co ltd london t.r. oke boundary layer climates
1995 st. martin press ins j.l. monteith, m. unsworth environmental physics
2005 humana press l.k. wang, n.c., y.t. hung advanced air and noise polution control

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:10:07