מקצוע מידע על מקצוע : חידושים במערכות בקרת הסביב בבנין - 206562

206562 - חידושים במערכות בקרת הסביב בבנין
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

סדרת הרצאות על שילובן הארכיטקטוני של המערכות לבקרת הסביב על רקע התמורות והחידושים בטכנולוגיה ובמדעי הבנייה. נושאי ההרצאות: היישום של טכנולוגיות חדישות. מערכות בבנייה מתועשת. שיטות חימום. אספקטים אקלימיים. רטיבות בבנינים. מתקנים חשמליים. מיזוג-אויר. אור היום ושילובו בתאורה מלאכותית.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:51:02